Yo vòlò tan m

M pa t ko menm majè, moun t ap chèche vann mwen pwodui MLM yo. M pa t konn achte, men m te konn teste yo nan "pwomosyon" (yo te gratis). Grasadye m toujou an kè, men lè m ap gade temwayaj ki gen sou move kalite kèk pwodui, m di sa te ka pi mal. Yo pa manje lajan m, men yo manje tan m paske plizyè fwa mwen patisipe nan reyinyon oswa aktivite yo te konn envite m ladan. Gen yon jan moun yo kwense w, yo ba w enpresyon w ta dwe wont si w pa di wi. Youn nan pwen enpòtan nou pa egare montre sè ke ou pa gen pou w jennen si w pa achte. Konsèy m ta ka bay moun tou, se tou senpman evite al nan reyinyon yo, menm pou kiryozite. Paske yo konn pale vre, yo elokan vre, yo fò nan ba w enpresyon tout bagay posib, sa ki ka fè w pèdi tout bon nanm ou e pote boure nan yon aktivite ki pa dirab. Mwen wè deja jan bagay sa boule lajan zanmi m, fè m kanpe lwen kèk zanmi paske yo anniye m twòp men sitou fè yo pèdi yon tan presye. Lajan ou pèdi ladan an ka ranplase, men e tan w gaspiye nan monte desann ap rekrite moun pasi pala yo?

Souple verifye imel ou pou w ka aktive kont ou.