Prekosyon pa kapon: ki jan pridans mwen fè Amway pa gen tan pran m

Sa se temwayaj Vanessa pataje avè nou. Nou kontan pibliye l pou li e nou panse temwayaj sa ka ede lòt moun.

.........................................................................................................................................................

M te ka gen yon 7 ou 8 an lè papa m te rantre nan Amway. M sonje se te reyinyon sou reyinyon. Kòm mwen te timoun epi paran m t vin divòse nan menm epok la, m pa t vrèman konn detay jan sa pase.

Anpil ane pase m jwenn moun vin ofri m rantre nan youn. Mal mande lepè an si l te arive milyonè an kachèt nan Amway (ou pa jann konnen) ? Li di m pa lapenn. M te deja pa t fye bagay moun yo, m tou di yo non.

M gen yon bagay lakay mwen ki ede m anpil. M renmen baze desizyon m a 80% sou eksperyans lòt moun. Se sa k fè m ka di jouk kounye a m pa janm tonbe nan gwo zen. M priiiidaaan. Tout sa pou m di si tout moun te menm jan avè m koze MLM sa te kraze deja.

Souple verifye imel ou pou w ka aktive kont ou.