EDE NOU FÈ TRAVAY LA

N ap antre nan yon nouvo faz kote nou vle rive sou omwen mwatye popilasyon an pou sansibilize l epi konvenk li mete men pou konstwi #AyitiNouVleA.

Asosyasyon an gen plizyè insyativ tankou Koze Kilti Vyòl, Yon Jou Va Jou, Anba Tab, Lekòl Lakay ak tout lòt bagay ki nan pwogram nou an, ki bezwen sipò w pou yo ka kontinye egziste.

An patikilye, pou lane 2021 an, nou bezwen travay pou Mobilize pou n mete nan tèt peyi a, moun ki pataje vizyon nou an, mobilize moun pou vote pou kandida ki sipòte lide sa yo, epi kontinye bati ansanm #AyitiNouvleA.

Fè yon don jodi a pou ede travay nou pou mwa kap vini yo.

1. Montan

$

2. Enfòmasyon w

Don sa yo pa pèmèt dediksyon enpo.

3. Enfòmasyon peman

$100.00