Byenvini nan NTL - Nice Try Limited

Ou san dout resevwa deja envitasyon pou w patisipe nan reyinyon sou opòtinite biznis ak antreprenarya. Petèt ou menm osinon yon moun ou konnen te jwenn envitasyon pou l vin milyonè ak Life Leadership. Petèt ou tonbe deja sou layv Atys Panch oubyen T-Ansyto sou Instagram k ap vann TLC. Gen dwa tou se 4triyèm fwa nan jounen an ou resevwa yon envitasyon pou w rejwenn yon reyinyon Zoom 1000Haitians epi gen chans hangout ak Michael Guirand. Ou ka menm ap mande tèt ou pouki ansyen jounalis vedèt ak ansyen pòtpawòl Laprezidans lan, Tamara Orion, lage l nan vann Monat. 

Kèlkeswa sitiyasyon w ladan an, sit sa se pou ou.